Twee stappen naar meer inclusie op de werkplek

Diversiteit en inclusie hebben veel te maken. Meer vrouwen aan de top? Anonieme verzoeken om discriminatie te voorkomen? Als KMO ben je al tevreden als je al medewerkers kunt vinden. Maar je kunt ook op kleinere schaal beginnen met diversiteit en inclusie. En het beïnvloedt het succes van uw bedrijf.

Het belang van diversiteit en inclusie

Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Zichtbare verschillen zijn bijvoorbeeld huidskleur, geslacht en leeftijd. Onzichtbare verschillen zijn onder meer religie, cultuur, normen, waarden en karakters. Als je medewerkers een mix zijn van al deze verschillen, heb je een divers team of personeelsbestand.

Meer divers is succesvoller

Uit een onderzoek van McKinsey, een adviesbureau voor bedrijfsmanagement, blijkt dat inclusieve bedrijven meer winst maken. Dit komt omdat ze op verschillende gebieden beter werken. Bedrijven met een divers personeelsbestand hebben bijvoorbeeld:

 Verhoogde flexibiliteit en productiviteit

 Door medewerkers met verschillende perspectieven te combineren, kunnen teams sneller creatieve oplossingen voor problemen vinden.

 Betere klantkennis

 Een divers team weerspiegelt de samenleving beter. Zo kennen de medewerkers de wensen en behoeften van de klanten beter en kunnen ze sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

 Minder personeelstekorten

 De diversiteit van medewerkers zorgt voor bredere sociale netwerken, waar nieuwe, diverse medewerkers sneller te vinden zijn.

 Positiever imago

 Diversiteit en inclusie maken deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zichtbaar betrokken zijn bij dit onderwerp zal een positieve invloed hebben op de perceptie van mensen over uw bedrijf. Dit zal leiden tot meer klanten en mensen die voor je willen werken.

Stap 1: Bewustwording

Stap 1: Bewustwording

 Als je iets wilt doen om diversiteit en inclusie te bevorderen, is bewustwording de eerste stap. Door op een paar aspecten te letten, kun je al bepalen hoe inclusief je nu bent.

Strap 2: Diverse Werving

 Stap 2: Diverse Werving

 De tweede stap om diversiteit en inclusie in uw bedrijf te bevorderen, is het heroverwegen van het wervings- en selectieproces. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kiezen managers en leidinggevenden vaak onbewust voor mensen die op henzelf lijken.